Logo

Вижте нашите оферти »

Къде Как Нашите клиенти

Екип “Продажби” осъществява връзката с клиентите. Занимава се с продажби, маркетинг и реклама. Клиентите получават първоначална информация за предлаганите обекти от различни източници - чрез специализирани издания за имоти, системните участия на дружеството на изложения за недвижима собственост в България и чужбина, интернет страницата на Инвестиционно-строителна група АСПЕКТИ, при телефонно обаждане в централния офис, както и чрез множеството партньорски агенции за недвижими имоти. Организира целият процес на покупко-продажба на имотите – оценка, договаряне, юридическо и нотариално обслужване, обработка на финансиране /при банков кредит за покупка на имот/, както и  целия  документален поток до получаване на имота от клиента. За основното представяне на обектите и подробно запознаване с параметрите на проектите, архитектурата и възможностите за плащане клиентите комуникират с мениджър по продажбите. Персоналният контакт с всеки от клиентите има за основна цел да конкретизира нуждите, идеите, финансовите възможности, очакванията и допълнителните изисквания на двете страни. Незначителна част от продажбата на имоти за българския пазар се осъществява чрез други, несобствени агенции, защото дружеството разчита на директните продажби.
За нас Постижения Проекти Продажби Галерия Новини Специални оферти